เช่านั่งร้านเหล็ก

ให้เช่านั่งร้าน – รับตั้งนั่งร้านครบวงจร

โทรเลย  02-750-1000

นั่งร้าน Scaffolding

นั่งร้าน เป็นโครงสร้างชั่วคราวใช้ในงานก่อสร้างและซ่อมแซม ใช้สำหรับให้ช่างก่อสร้างปีนขึ้นไปที่สูง และเหยียบขึ้นไปเพื่อทำงาน รวมถึงใช้ในการวางสิ่งของที่จำเป็น และเมื่อก่อสร้าง ซ่อมแซมงานเสร็จ จะเก็บนั่งร้านออกทันที ไม่มีการเก็บนั่งร้านไว้ วัสดุที่ใช้ทำนั่งร้านมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและงบประมาณ โดยนั่งร้านที่นิยมใช้จะสร้างจากเหล็กท่อ และมีแผ่นไม้วางพาดสำหรับวางยืน ในขณะที่บางท้องที่อาจมีการใช้ไม้ไผ่ได้

ประเภทของ นั่งร้าน ที่ใช้โดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 6 ประเภท

นั่งร้านไม้ไผ่
นั่งร้านเสาเรียงเดี่ยว
นั่งร้านเสาเรียงคู่
นั่งร้านแบบใช้ท่อเหล็ก
นั่งร้านแบบแขวน
นั่งร้านชนิดเคลื่อนที่ได้

นั่งร้าน แต่ละประเภท ย่อมมีความเหมาะสมในการใช้งานเฉพาะอย่างตามสภาพการก่อสร้าง ผู้ใช้งานจะต้องเลือกประเภทให้เหมาะสมกับแต่ละงาน เพื่อความปลอดภัยในการใช้นั่งร้านควรพิจารณาดังนี้

สภาพสถานที่ และความเหมาะสมกับสถานที่
น้ำหนักบรรทุกที่ใช้งาน
ความประหยัด
ความสะดวกในการติดตั้ง และรื้อถอน มาตรฐานนั่งร้าน
สำหรับนั่งร้านที่ทำด้วยไม้จะออกแบบเพื่อรับน้ำหนักไว้สูงสุดไม่เกิน 4 เท่า ของน้ำหนักที่จะใช้งานจริง
การใช้นั่งร้านนั้นมีข้อควรระวังคือ ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ชนิดเดียวกันและไม่ควรใช้แบบผสมผสานกัน
นั่งร้านที่สูงกว่า 2 เมตร จะต้องมีราวกันตก
นั่งร้านที่สร้างด้วยไม้จะต้องใช้ไม้ที่ไม่ผุ เปื่อย และไม่มีรอยร้าวหรือ ชำรุดอื่นๆ ที่จะทำให้ขาดความแข็งแรงทนทาน
นั่งร้านที่เป็นโลหะ ต้องมีจุดคราก (Yield Point) ไม่น้อยกว่า 2,400 กก./ ตาราง ซม. และสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่าสองเท่าของน้ำหนักของการใช้งาน
โครงนั่งร้านต้องมีการยึดโยง ค้ำยัน หรือตรึงกับพื้นดิน หรือส่วนของงานก่อสร้างเพื่อป้องกันมิให้เซหรือล้ม
ราวกันตก ต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 90 ซม. และไม่เกิน 1.10 เมตร จากพื้นนั่งร้านตลอดแนวยาวด้านนอกของนั่งร้าน ยกเว้นเฉพาะช่วงที่จำเป็นเพื่อขนถ่ายสิ่งของ และนั่งร้านเสาเรียงเดี่ยว
ต้องจัดให้มีบันไดภายในของนั่งร้านและมีความลาดเอียงไม่เกิน 45 องศา ยกเว้นนั่งร้านเสาเดี่ยว
ต้องออกแบบเผื่อไว้ให้นั่งร้านสามารถรับน้ำหนักผ้าใบสังกะสี ไม้แผ่น หรือวัสดุอื่นที่คล้ายกัน นอกจากนี้จะต้องมีการบำรุงดูแลรักษาสภาพการใช้งานของนั่งร้านอย่างสม่ำเสมอ หากมีพายุ แผ่นดินไหว หรือ เหตุที่ทำให้นั่งร้านเสียสมดุล ต้องทำการซ่อมหรือปรับปรุงแล้วให้มีสภาพที่ปลอดภัยและพร้อมใช้งานและที่สำคัญ คือพนักงานทุกคนจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลด้วยทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน

ข้อมูลอ้างอิงจาก สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)ในพระราชูปถัมภ์

ความปลอดภัยในการใช้นั่งร้าน (SAFETY)

ความปลอดภัยนั่งร้าน
ความปลอดภัยนั่งร้าน

มาตรฐานด้านความปลอดภัย คือ นโยบายหลักของบริษัท

ที่เราให้ความใส่ใจในการให้บริการมาโดยตลอด ด้วยทีมงานที่ได้คุณภาพ และมาตรฐานผ่านการอบรมการติดตั้งนั่งร้าน และการทำงานที่สูง ทีมงานของเราจึงใส่ใจ และตรวจสอบคุณภาพสินค้าและการบริการก่อนส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าทุกราย

เพื่อความปลอดภัยในการใช้นั่งร้าน ควรพิจารณา ดังนี้

  1. คำนวนและออกแบบนั่งร้านโดยวิศวกร
  2. การใช้งานที่เหมาะสมกับประเภทของงาน
  3. สถานที่ในการติดตั้ง นั่งร้าน
  4. น้ำหนักบรรทุกที่เหมาะสมในการใช้งาน
  5. ความสะดวกในการใช้งาน

บริการตั้งนั่งร้าน Scaffold Services

นั่งร้านโครงเหล็ก FRAME SCAFFOLD

รับตั้งนั่งร้านเหล็ก
ตั้งนั่งร้านเหล็ก

นั่งร้านแบบระบบ - นั่งร้านลิ่มล็อค Ring Lock

นั่งร้านลิ่มล็อค-ringlock
เช่านั่งร้านลิ่มล็อค-ringlock

นั่งร้านแบบท่อเหล็กและข้อต่อ (PIPE CLAMP SCAFFOLD)

นั่งร้านแบบท่อเหล็กและข้อต่อ
นั่งร้านแบบ-PIPE-CLAMP

นั่งร้านมาตรฐาน ต้องจัดให้มีวิศวกรเป็นผู้ออกแบบและกำหนดรายละเอียดนั่งร้าน เช่น พื้นที่นั่งร้านต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร นั่งร้านต้องทำราวกันตกสูงจากพื้นนั่งร้าน 0.90-1.10 เมตรโดยรอบๆนอกนั่งร้าน ต้องจัดทำบันไดเพื่อใช้ขึ้น-ลง รวมถึงมีผ้าคลุมและอื่นๆ – วิศวกร

Our Projects

ให้เช่านั่งร้าน – รับตั้งนั่งร้านครบวงจร

โทรเลย  02-750-1000

โทรเลย!